Saturday, January 26, 2008

arlywydd huckabee?

Mae'r ddwy ferch iau (14 a 11) wedi bod yn dysgu am etholiad arlywyddol yn yr ysgol yn ddiweddar. Mae'r athrawes yn disgrifio pob ymgeisydd ar wahanol bynciau heb eu henwi. Yna, mi naethon nhw bleidleisio. Huckabee oedd yr ennillwr yn y ddau ddosbarth. (I ysgol fach maen nhw'n mynd.)

Mae'n ddiddorol clywed beth mae plant yn dweud am wleidyddion. Ac fel arfer mae gynnyn nhw farnau pendant. Mi gewch chi wybod beth mae eu rhieni'n ddweud adre trwyddyn nhw!

No comments: