Wednesday, January 9, 2008

cynhaeaf ac hadau

Tra ôn i'n eistedd yn arosfa'r meddyg ddoe, mi nes i sylwi llun bach efo geiriau ar y wal. Maen nhw mor wir mod i wedi eu sgwennu i lawr. Dyma fy nghyfieithiad gorau. Dw i'n siwr bydd 'na un llawer gwell:

" Peidiwch â barnu diwrnod ar ôl y cynhaeaf dach chi'n ei fedi, ond ar ôl yr hadau dach chi'n eu plannu."

Y geiriau Saesneg gwreiddiol ydy:

"Don't judge each day by the harvest you reap but by the seeds you plant."

Mi naeth hyn fy nharo i. Yn aml iawn bydda i'n meddwl mod i'n gwneud fawr o ddim achos mod i ddim yn gweld 'cynhaeaf' bob dydd. Ond siwr iawn, dw i'n plannu hadau bob dydd boed da neu ddrwg.

2 comments:

Tom Parsons said...

Mae'r dihareb hon yn hyfryd iawn. Mae'n rhaid i mi fy atgoffa fy hun amdani mwy aml!

Emma Reese said...

Diolch am dy sylw, Tom.