Saturday, January 19, 2008

brecwast

Mi godes i'n gynnar bore ma a mynd i frecwast arbennig mewn cartre henoed yn y dre. Roedd 'na gyfarfod i wragedd ein eglwys ni'n bennaf (Mae'r rhan fwya ohonyn nhw'n byw yno.) Mi gaethon ni westai roeodd sgwrs i ni gyd ar ôl brecwast yn y ffreutur. Roedd 'na tua 100 ohonon ni ac fi oedd un o'r deg gwragedd IFANC. Roedd hi'n siarad am fywyd Cristnogion.

No comments: