Wednesday, January 16, 2008

tyllau

Yr unig rheswm ddechreues i ddarllen "Holes" oedd mod i wedi clywed bod y nofel wedi cael ei chyfieithu i'r Gymraeg yn ddiweddar. Mi naeth dau o'r plant ei darllen blynyddoedd yn ôl ond dim fi achos mai llyfr plant ydy hi.

Ond fedrwn i ddim peidio darllen ar ôl i mi ddechrau. Rôn i'n ei darllen ar bob achlysur. Rhaid aros Wythnos yng Cymru Fydd nes i mi orffen Holes.

Roedd hi'n arbennig o ddifyr, yn enwedig sut oedd digwyddiadau gorffennol a phresennol cael eu dangos. Dw i'n hoffi hanes y nionod. Mae gan yr awdur ddawn anhygoel.

Mae cyfieithiad Cymraeg (Tyllau) gan Ioan Kidd yn swnio'n dda hefyd. Mi gawn ni gipolwg yma:
http://www.bbc.co.uk/cymru/adloniant/llyfrau/adolygiadau/801-tyllau.shtml

Mi bryna i Tyllau yn bendant (ar ôl gorffen y llyfrau ges i yn anrhegion Nadolig!)

2 comments:

Tom Parsons said...

Dw i ddim wedi clywed am nofel "Wythnos yng Nghymru Fydd" erioed. Mae'n swnio'n diddorol ofnadwy. Diolch am sôn amdani.

Emma Reese said...

Ydy, Tom. Mae'n ddiddorol iawn boed propaganda Plaid Cymru ar y pryd neu beidio. Mae 'na fersiwn dysgwyr hefyd. Roedd 'na raglen Radio Cymru llynedd ac mi ddarllenodd Daniel Evans fersiwn byr.