Friday, January 25, 2008

holes

Mi nes i wylio'r fideo neithiwr efo'r holl deulu. Roedd o'n eitha da. Chollodd o ddim hanfod y nofel. Mae'r actorion i gyd yn gweddu i'r cymeriadau. Prin mod i'n gwylio teledu neu fideo heb sôn am fynd i'r cinema. Ac dydy'r teulu ddim i fod i wylio teledu ar ôl swper yn ystod yr wythnos (naw o'r gloch ydy amser gwely i'r plant iau.) Ond ar ôl i ni ddechrau gwylio "tipyn bach," fedren ni ddim atal. Roedd pawb yn teimlo'n dda wedi gwed y diwedd hapus er bod 'na ddigwyddiad trist yn y stori.

No comments: