Saturday, January 5, 2008

cwrs pellach

Mi nes i orffen Uned 3 a'i yrru fo at y tiwtor echdoe. Y tro ma, mi nes i ymarfer siarad yn lle ymarfer sgwennu, hynny ydy mod i wedi recordio rhan fach siarades i mewn recordydd tâp.

Dim ond ugain munud bydd hi'n cymryd gwneud y gwaith sgwennu, ond naeth hi gymryd dwy awr o leia gwneud tâp boddhaol. Dôn i ddim isio stopio yng nghanol y tâp, felly roedd rhaid i mi geisio drosodd a throsodd. Sut ydw i'n dweud 'drama draddodiadol' heb frathu fy nhafod?

Dw i wedi dechrau Uned 4 (gorchmynnol) ond dw i'n dal i adolygu Uned 3 achos mod i ddim yn ddigon da efo berfau afreolaidd gorffennol.

No comments: