Thursday, January 3, 2008

teyrnged i keith

Fedra i ddim credu o hyd. Mae Keith, ffrind i mi yn Awstralia wedi marw yn ei gwsg echnos. Mi ges i gerdyn Nadolig oddi wrtho fo wythnosau yn ôl.

Mi des i'n nabod o drwy fforwm Cymraeg dwy flynedd a hanner yn ôl. Roedd o wedi bod ar gadair olwyn am flynyddoed oherwydd damwain, ac methodd ddefnyddio ei law dde. Ac eto, roedd o bob amser yn siriol ac yn ddoniol. Mi naeth o ddysgu teipio a phaentio efo'i law chwith. Mi yrrodd o lluniau o Abertawe baentiodd o ata i o'r blaen. Maen nhw'n gampus.

Mae'n anodd credu fydd 'na ddim negesau oddi wrtho fo i'r fforwm mwyach. Mae ei luniau ar wal y lolfa. Dw i'n gofio fo pryd bynnag bydda i'n pasio o'u blaen.

No comments: