Sunday, January 6, 2008

ddydd sul

Ddigwyddodd ddim byd "blogable" bondigrybwyll heddiw ond mi na i flogio beth bynnag i ymarger sgwennu.

Mi godes i am saith bore ma. Mi es i'r eglwys efo'r teulu am naw o'r gloch. Ar ôl y gwasanaeth, mi es i â chinio bach (cawl eidion, bara, "clementines") i ffrind i mi sy newydd gael llawdriniaeth. Maen nhw wedi darganfod bod gynni hi ddim cancr y fron.

Ar ôl dwad adre, mi gaethon ni ginio ein hun. Wedyn, mi olches i'r llestri a dechrau'r peiriant golchi dillad, darllen e-bost, gwrando ar Radio Cymrau ac ati. Mi nes i ymarfer berfau afreolaidd gorffennol eto a gweneud tipyn o Uned 4. Ac dw i'n darllen Wythnos yng Nghymru Fydd ar bob achlysur.

Mae un o'r myfyrwyr Japaneaidd yn sâl ac isio bwyta reis (dydy o ddim ar gael yn ffreutur y brifysgol.) Felly, mi nes i beli reis ac aeth y gwr â nhw a thipyn o'r gawl a "clementines" ato fo.

Mynd yn cerdded am hanner awr nes i wedyn. Rôn i'n ymarfer siarad Cymraeg wrth gerdded (doedd neb o'm cwmpas i.) Roedd hi'n gynnes ac yn wyntog heddiw fel gwanwyn.

Doedd dim rhaid i mi goginio heno achos mod i wedi gwneud digon o gawl ddoe. ^_^

No comments: