Sunday, January 20, 2008

mae'n oer yma!


Mae'n oer. Mae hi wedi bod yn heulog ond yn oer iawn (14F/-10C yn y nos.) Ond dan ni'n gynnes yn ein ty ni efo'r stof coed tân (wood burning stove?) Er bod 'na lawer o waith i'w chadw hi (e.e. rhaid casglu, torri, cludo coed, rhaid llnau lludw bob dydd,) mae'n werth y trafferth. Dan ni'n cael coed am ddim oddi wrth ffrindiau a chymdogion. Ac dan ni'n arbed tua $200 y mis am drydan. Dw i ddim yn casglu a thorri coed wrth gwrs. Y gwr a'r mab hyna sy'n gwneud y gwaith. Dw i'n coginio cawl arni hi hefyd. Ac mae pawb yn hoffi darllen yn ei hymyl.

3 comments:

Linda said...

Mae 14F yn eitha oer acw Emma. Ddim cweit mor oer a hynny yma ...tua 28F am 8 yr hwyr.
Mae'r tan yn edrych yn hyfryd iawn :)
Cadwa'n gynnes...

Tom Parsons said...

Dw i'n dymuno mai 14F yma. Mae'n 8F yma rwan ag mae'r "windchill" yn -7F.

Emma Reese said...

Durian ohonot ti, Tom! Mae hi wedi cynhesu cryn dipin. 38F ydy hi rwan.