Tuesday, March 4, 2008

arfon jones ar fwrw golwg (dolen yma)

Wrth i mi wrando ar Radio Cymru tra ô'n i'n smwddio bore ma, mi glywes i Arfon Jones yn siarad â John Roberts ar Fwrw Golwg. Swyddog Gobaith i Gymru (http://www.gobaith.org/) a golygydd Beibl.net (http://www.beibl-newydd.net/adre/index.php) ydy Arfon. Dyn cyfeillgar ac efengylwr brwd ydy o hefyd. Mi nes i ymweld â fo a'i deulu yng Nghaerdydd y llynedd.

Mae o'n sôn am Larry Norman oedd wedi marw wythnos yn ôl. Dôn i ddim wedi clywed amdano fo o'r blaen, a dweud y gwir. Ond mae'n ymddangos fod o wedi bod yn Gristion didwyll efo arddull unigryw. Dyma un o'i ganeuon:
http://www.youtube.com/watch?v=BznsjIe5sMk

Hyfryd clywed Arfon ar Radio Cymru! Ac mae ei Gymraeg ogleddol mor glir ac haws i ddysgwyr hefyd.

No comments: