Tuesday, March 11, 2008

pwy sy'n mynd

i gwrs Cymraeg Madog yn Iowa ym mis Gorffennaf, tybed? Mi fydd Sarah (Castell Tywod) yn mynd. Pwy arall? Ella bydda i'n cael cyfarfod rhai dysgwyr dw i wedi cysylltu â nhw ar y we.

Mae Madog wedi cyhoeddi enwau'r tiwtoriaid. Dw i ddim yn siwr ydy rhai yn dwad o'r Gogledd. Dw i'n siomedig iawn na fydd Elwyn Hughes yn dwad draw eleni. Mi ddaeth o'r llynedd. Gawn ni weld.

2 comments:

Tom Parsons said...

Dw i'n meddwl am fynd ella.

Emma Reese said...

Gwych! Gobeithio byddi di, Tom.