Monday, March 10, 2008

gwersi cymraeg

Dw i wedi bod yn mwynhau rhoi gwersi Cymraeg i'm merch. Mae hi'n gwneud yn dda iawn bellach er bod hi'n cael trafferth efo "ll". Mae'n ddifyr clywed hi'n ynganu "r" efo acen Ffrangeg! Dan ni'n gwylio rhaglenni plant ar S4C efo'n gilydd weithiau. Dw i isio iddi glywed Cymaeg naturiol. Mi fydd hi'n wych cael sgwrs efo hi ryw ddiwrnod. (Dw i'n siwr bydd ei Chymraeg yn well na fy un i.)

No comments: