Thursday, March 6, 2008

pwy ydy'r tiwtoriaid?

Wel, mae Cwrs Cymraeg Madog wedi pederfynu pwy fydd yn dysgu'r cwrs yn Iowa. Yn ôl y swyddog, bydd 'na ddau o'r Gogledd ac un o'r De. Ac mae'r un o'r De yn trefnu'r cwrs eleni. Mae'r tiwtoriaid eraill yn byw yn y gogledd America. Dw i mor awyddus gwybod pwy fydd yn fy nhiwtor i. Mi ga i wybod "cyn bo hir" yn ôl y swyddog. Mmmm, mae'n anodd aros.

2 comments:

Zoe said...

Hmm, dw i'n newid gweld y rhestr, a dydy Kevin Rottet ddim tiwtor eleni. Dw i'n synnu pam? Pan dwedais i wrtho fo ddoe, meddai o fod o'n mynd. Ond dysgodd Marta Diaz Cymraeg i Kevin yn wreddiol, dw i'n gwybod.

Emma Reese said...

Ella fod o'n mynd fel myfyriwr yn y dosbarth ucha?