Sunday, March 30, 2008

gwersi cymraeg

Mi nes i fwynhau dysgu Cymraeg i'm merch yn ystod y gwyliau diwetha. Ond rwan mae'r ysgol wedi ail-gychwyn, ac mae gynni hi gormod o waith cartre i wneud pethau ychwanegol. Dw i'n ceisio dweud brawddeg neu ddwy yn Gymraeg bob dydd serch hynny, e.e. "Be wyt ti'n neud rwan?" "Be ydy hwn?" ayyb.

Dan ni wedi bod yn defnyddio llyfryn bach a CD, "Get Your Tongue Around It" gan Acen ges i am ddim. Hefyd mae hi'n darllen yn uchel nofel fer i ddysgwyr (Simon a'r Ysbiwr) sy'n defnyddio amser presennol yn unig ar wahan i "meddai." Mi brynodd fy merch hyna yn anrheg i mi yn Llundain flwyddyn yn ôl. (Yr unig lyfr Cymraeg gaeth hi hyd iddo yno!) Mi fasai'n dda gen i CD.

No comments: