Sunday, March 23, 2008

pasg cynta

Daeth y bedd yn fan gobaith ar fore Pasg cynta.

"Os nad yw Crist wedi ei gyfodi, ofer yw eich ffydd... Os ar gyfer y bywyd hwn yn unig yr ydym wedi gobeithio yng Nghrist, nyni yw'r mwyaf truenus ymhlith dynion. Ond y gwir yw fod Crist wedi ei gyfodi oddi wrth y meirw..."

Pasg Hapus felly.

No comments: