Saturday, May 17, 2008

cawod briodas


Mi naeth tua 20 ddwad i dyˆffrind i gael parti bach i fy merch a'i ffianse. Mi brynodd y ffrind gacen ynfawr ar achlysur. Roedd fy merch wrth hi bodd agor nifer o anrhegion.

Yna mi aethon ni i gael swper mewn ty bwyta Eidalaidd, Napoli yn y dre. Roedd y bwyd yn flasus ond braidd yn fras. Mae'r gweinyddion yn dwad o'r Eidal, ac roedd un ohonyn nhw'n byw yng Nghaerdydd am flwyddyn yn gweithio mewn ty bwyta yno! (Mi sylwodd o grys Bluebirds oedd fy ngwr yn gwisgo.)

Mi gaethon ni goffi yn ein ty wedyn. Yna aeth rhieni ffianse fy merch adra. Bydd rhaid iddyn nhw yrru dros bedair awr. Ac aeth y plant hyn i weld Prince Caspian yn y sinema.

Dirwnod hir oedd hi. Dw i'n falch bod popeth wedi mynd yn iawn.

4 comments:

asuka said...

ac rwy'n falch o *glywed* i bobeth fynd yn dda. gobeithio iddyn nhw sylwi ar pa mor ddi-baill oedd ffrynt y ty^!

Emma Reese said...

Diolch i ti Asuka. Fel arfer dach chi ddim yn salwi dim pan fydd pethau'n lan!

Corndolly said...

Dwi'n hoffi'r gacen, Mae hi'n hyfryd. Pa fath o gacen geith Julie yn Eric ar y diwrnod mawr?

Emma Reese said...

Dan ni wedi bod yn bwyta'r gacen oedd ar ôl i frecwast, cinio a swper! Dw i ddim isio gweld cacennau eto am sbel.

Mi neith ein ffrind ni "three-layer-cake" iddi. (Dim ond yr haen ben ydy cacen iawn.) Mae hi'n gwneud cacennau'n broffesiynol.