Tuesday, May 6, 2008

maen nhw'n ddel!Ydyn! Maen nhw mor annwyl ac wedi tyfu'n barod mewn diwrnod. Sgynny nhw ddim ofn pobl o gwbl. Mae fy mhlant wrth eu bodd eu anwesu. Dydy eu mam ddim yn meindio ac mae hi'n cael gorffwys tra fydd fy mhlant yn gwarchod ei babis.

No comments: