Tuesday, May 20, 2008

mi gaethon ni fraw!

Roedd un o'r moch cwta, Puzzle'n wael yn sydyn neithiwr. Mi naeth fy merch hyn ffonio milfeddyg ond fedrai hi ddim cael apwyntiad tan y bore wedyn. Roedden ni i gyd yn ofni bod Puzzle'n mynd i farw.

Roedd fy merch yn dal i rwbio bol Puzzle am awr. Yna, mi ddechreuodd hi'n edrych yn well ac roedd hi'n hollol iawn erbyn i ni fynd i'r gwely. "Gas in the tummy" oedd yr achos, mae'n debyg. Ond weithiau gallai hynny ladd moch cwta! Cael y chael.

2 comments:

asuka said...

o diar. da fod e'n teimlo'n iawn erbyn hyn, druan bach.

Emma Reese said...

Diolch. Gollyngdod mawr i ni i gyd ydy hyn.