Friday, May 9, 2008

fideo calcwlws

Mi naeth fy mab a'i ffrind fideo calcwlws. Fo ydy'r hogyn wedi'i ddrysu. Mi naeth ei ffrind bopeth arall gan gynnwys canu. Eu hathrawon go iawn ydy'r ddau yn y fideo. Dw i ddim yn dallt calcwlws ond mae'r fideo'n ddigon difyr.

7 comments:

asuka said...

dioniol ^^
os oes diddordeb 'da dy fab di mewn miwsig disgo, tybed ydy e'n gwybod bod "total eclipse of the heart" yn gân gymreig? cân wycha' cymru, falle!

Emma Reese said...

O diolch i ti, Asuka am wylio'r fideo. Mi nes i ffonio fy mab gynnau bach a dweud wrtho fo. Roedd o mor hapus bod rhywun yng Ngymru wedi ei wylio ac neith o ddweud wrth ei ffrind!

Nac ydy, dydy o ddim yn gwybod y cân.

Linda said...

Mi fasa'n braf tasa'n gwersi ni maths ni 'di bod mor hwyliog !
Da iawn :)

Emma Reese said...

Cytuno'n llwyr. Roedd yn gas gen i fathemateg pan ôn i yn yr ysgol.

Corndolly said...

Da iawn i'th fab i geisio deall calcwlws yn y lle cyntaf !! Mae'r fideo'n dda iawn.

Emma Reese said...

Mi fydd o'n falch iawm bod mwy o bobl yn y byd wedi gweld y fideo.

Szczeb said...

yn gwneud i minnau 'fyd eisiau mynd yn ôl at Leibniz a Newton, i ystyried sut fyddan nhwythau'n dawnsio! Yn lle gêm bêl-droed yr athronwyr (Monty Python) beth am gael cystadleuaeth ddisgo'r Mathemategwyr!?