Friday, May 23, 2008

seremoni arallHeno mi naeth fy mab hyna raddio yn yr ysgol uwch (high school.) Cynhaliwyd y seremoni yn stadiwm y brifysgol leol. Y dweud y gwir dyma'r tro cynta i mi weld seremoni raddio mewn ysgol gyhoeddus. Roedd hi braidd yn ddiddorol achos bod hi mor wahanol i'r rhai yn Japan.

Mae seremoniau graddio yn Japan yn ddifrifol iawn ac dim ond y rhieni neu famau sy'n eu mynychu. Ond swnllyd dros ben ydy'r rhai Americanaidd. Ac mae llawer o ffrindiau heb sôn am berthnasau'n eu mynychu. Maen nhw fel partion mawr.

Beth bynnag, roedd pawb yn hapus ac mi aethon nhw adre mewn ysbryd llawen.

No comments: