Thursday, March 26, 2009

cenllysg

Wrth i mi yrru i'r ysgol i gasglu'r plant, dechreuodd hi fwrw cenllysg yn sydyn iawn. Roedd o'n taro to'r fan mor galed fel y roeddwn i'n ofni y câi fo ei ddifrod. Roedd y cymylau'n dywyll ond bod yr haul yn disgleirio. Falch o gyrraedd adref yn ddianaf.

No comments: