Saturday, March 7, 2009

dathluMae'r brifysgol leol wedi bod yn dathlu ei chanmlwyddiant yn ddiweddar ac roedd yna seremoni ddoe. Codwyd celflun Sequoyah a wnaeth ddyfeisio 'syllabary' yr iaith Cherokee o flaen yr adeilad gwreiddiol. Dechreuodd y brifysgol yn yr adeilad hwn a oedd yn neuadd i fyfyrwyr Cherokee o'r blaen. Mae'r brifysgol yn gwerthfawrogi cyfraniad Sequoyah at yr iaith Cherokee yn ogystal â chysylltiad rhwng y brifysgol a'r llwyth.

No comments: