Friday, March 13, 2009

wild wales


Dechreues i ddarllen y llyfr ma gan George Borrow ddyddiau yn ôl. Er gwaetha agwedd eitha nawddoglyd yr awdur a'r disgrifiad o'i ddoniau anghredadwy, rhaid i mi gyfadde mod i'n mwynhau'r llyfr. O leia roedd o'n benderfynol o gerdded ar draws Gymru er mwyn profi'r wlad ac yn gwerthfawrogi cyfleoedd i siarad Cymraeg efo'r Cymry:

"Oh, what a blessing it is to be able to speak Welsh!" said I, finding not a person to whom I addressed myself had a word of English to bestow upon me.

Mae o ar ei ffordd o Gerrig-y-Druidion i Fangor ar hyn o bryd. Darllena i fwy ar ôl golchi'r llestri a nôl coed tân o'r garej.


No comments: