Thursday, March 5, 2009

diwrnod cenedlaethol t. llew jones

Llongyfarchidau mawr i blant Ysgol Chwilog am lwyddo yn eu ymgyrch! Mae'n anhygoel bod popeth wedi digwydd mor gyflym. Gobeithio y bydd nifer o blant ac oedolion i gyd yn mwynhau'r gweithgareddau a chofio'r awdur annwyl a'i llyfrau, ac bydd yr iaith Gymraeg yn mynd o nerth i nerth drwyddyn nhw.

No comments: