Thursday, March 12, 2009

cerddoriaeth wyddelig


Roedd yna gyngerdd cerddoriaeth wyddelig yn y llyfrgell leol heddiw. Roeddwn i'n synnu braidd gweld cryn dipyn o gynulleiddfa yno. Perfformiodd band 'cerddoriaeth Geltaidd' y dre sy'n golygu cerddoriaeth wyddelig. Roedd y gerddoriaeth yn dda ond roedd yna fwy o ddarlith ar fywyd William Yeats na dim byd arall. Does gen i ddim mymryn o ddiddordeb ynddo fo gwaetha'r modd. Penderfynes i adael yng nhganol y rhaglen. O wel, mae gen i rywbeth i'w adrodd yn fy mlog heddiw o leia.

No comments: