Wednesday, January 6, 2010

anrheg o hawaii


Daeth y gŵr â rhywbeth gwych yn anrheg o Hawaii - dim cnau Macademia na phersawr trofannol ond seinyddion i MAC Mini wedi'u gweld nhw ar sêl yno. Dydy'r rhai sy gynnon ni ddim yn cydweithio â'n cyfrifiadur newydd. Rodd yn dipyn o boen gorfod defnyddio clust ffonau bob tro. Mae'r rhai newydd yn well o lawer na'r lleill ac mae Radio Cymru yn atseinio drwy'r tŷ bellach. Bydda i'n medru smwddio a mwynhau gwrando ar raglenni Cymraeg unwaith eto.

No comments: