Friday, January 29, 2010

y tywysog bach ac eira

Mae'r rhew wedi troi'n eira. Dim gwynt. Mae darnau gwynion yn disgyn yn ddistaw ers oriau. 

Dw i wedi bod yn darllen The Little Prince i'r mab ifancaf yn ddiweddar. Darllenais i ond rhan ohono fo (am yr het a'r eliffant) yn Japaneg yn yr ysgol amser maith yn ôl. Mae'r llyfr bach yn gwneud i chi feddwl beth sydd tu ôl y stori ryfedd. Des i ar draws y llinell hon heddiw:

"It is the time you have wasted for your rose that makes your rose so important."

Mmm... darn o ddoethineb.

No comments: