Sunday, January 17, 2010

yr ogof

Dw i ddim yn rhy hoff o nofelau Beiblaidd a dweud y gwir oherwydd bod y cymeriadau'n tueddu i gael eu datblygu'n ormodol. Ond mwynheues i "yr Ogof" gan T.Rowland Hughes. Nofel am Joseff o Arimathea ynghyd â'r cymeriadau go iawn a rhai dychmygol yn ystod yr wythnos cyn i Iesu gael ei groeshoelio ydy hi.

Yr hyn ydw i'n ei hoffi mwyaf ydy bod T.Rowland heb ychwanegu dim byd at beth ddwedodd Iesu. Roedd popeth a ddwedodd o yn y nofel oedd yn ddyfyniadau uniongyrchol o'r Beibl (fersiwn William Morgan.) Ac eto drwy ddisgrifiadau manwl (rhy fanwl o bryd i'w gilydd) o gymeriadau eraill a oedd yn hollol gredadwy a'r digwyddiadau, dangosodd T.R. yr wythnos yn fyw. Mae'n amlwg ei fod o wedi gwneud y gwaith ymchwilio'n drylwyr.

Doeddwn i ddim yn siŵr serch hynny sut byddai fo'n diweddu'r stori, ond ches i mo fy siomi. Falch o weld iddo orffen mewn llawn gobaith.

No comments: