Saturday, January 2, 2010

tymor arall


Daeth yr amser i dynnu'r goeden Nadolig i lawr ynghyd â'r holl addurniadau. Roedd y plant iau'n gyffro i gyd pan oedden nhw'n ei chodi wythnosau'n ôl, ond mae hi dipyn yn drist rhoi popeth yn ôl yn y blychau a gweld y cornel lle'r oedd y goeden arno fo.

Aeth y mab hynaf yn ôl i'r brifysgol yn Arkansas, a dechreuodd y ferch hŷn weithio'n rhan amser fel merch trin gwallt unwaith eto nes ffeindio swydd athrawes yn Japan. Mae'r tŷ yn hanner wag bellach.

Eto i gyd mae yna dymor i bopeth dan y nef. Dw i'n medru gweld y plant yn rhedeg o gwmpas y cae dros y ffordd. Well i mi fynd allan i gerdded hefyd.

No comments: