Saturday, October 29, 2011

¢19

Gwelais i un daten goch fach yn y troli. Doeddwn i ddim yn meddwl dim byd amdani hi pan wnes i afael yn y troli a bwrw ymlaen efo'r gwaith siopa. Aeth i'r til wedyn a gosod y nwyddau ar y cludydd gwregys. Gosodais i'r daten hefyd yn bwriadu ei rhoi hi'n ôl i'r siop. Yna sylweddolais i fod yr hogan wrth y til yn meddwl mod i wedi ei phrynu achos bod hi ddim yn sôn am y daten. Ddylwn i ei bwyta? Na, dydw i ddim eisiau cymryd siawns. Gadawais i hi yn y troli. Gwelais i'r dderbynneb ar ôl dod adref ; do, mi wnes i dalu amdani hi - ¢19.

No comments: