Friday, October 14, 2011

gair o japan

Ces i gip ar glawr rhifyn diweddaraf y Wawr ar wefan Gwales.com a gweld "Gair o Japan." Pwy ydy awdur yr erthygl? Cyrhaeddodd fy nghopi ddoe a chwiliais i'r erthygl yn awyddus - Catharine Nagashima wrth gwrs!

Mae'n braf cael gweld lluniau ohoni hi a'i theulu yn ogystal â'i thŷ hynafol gwych. Maen nhw'n fy atgoffa i o fy ymweliad pleserus efo hi'r llynedd. Wedi darllen yr erthygl, ces i fy nharo gan y ffaith pa mor Japaneaidd ydy bywyd Catharine. Mae ei brecwast yn fwy Japaneaidd na'r rhan fwyaf o'r Japaneaidd eu hun! Hefyd doeddwn i ddim yn sylweddoli mai merch Edrica Huws ydy hi,


No comments: