Thursday, October 27, 2011

lliwiau'r hydref


Er gwaetha' tywydd cyfnewidiadol Oklahoma, mae'r hydref yma ac mae'r dail yn prysur droi eu lliwiau. Cawson ni law trwm y bore 'ma ond mae'n ddigon sych i mi gerdded. Roeddwn i eisiau tynnu lluniau'r coed hardd cyn iddyn nhw droi'n frown. Ac felly fu.

No comments: