Saturday, October 1, 2011

cyfrinach mai

Nofel arall gan Selyf Roberts. Efallai byddai rhai'n barnu bod y stori'n rhy ddigyffro i'r darllenwyr cyfoes, ond dim ots. Dw i wrth fy modd. Dw i wedi dod yn ffan fawr ohono fo. Yr hyn dw i'n ei hoffi ydy ei grefft o adrodd pethau cyffredin mewn ffordd hynod o ddiddorol heb ddefnyddio unrhyw air annymunol.

Byddwn i am ddarllen ei nofelau i gyd ond yn anffodus ar wahân i ddwy a werthir gan gwmni Gwales, mae'r rhan fwyaf ohonyn nhw allan o argraff, a gall rhai sydd ar gael gostio'n ddrud. Fydd rhaid i mi fynd i siopau elusen yng Nghaernarfon eto.

No comments: