Tuesday, October 18, 2011

sioe

Es i i sioe heno efo fy nwy ferch. Roedd côr yr ysgol uwchradd yn trio codi pres i helpu hogan fach un o'r staff. Dim ond tair oed ydy hi ac mae ganddi gancr.

Dawnsiodd a channodd aelodau'r côr yn hudo'r gynulleiddfa am awr. Roeddwn i wrth fy modd efo'r tap dance yn enwedig. Roedd y sioe'n llwyddiannus ysgubol. Gobeithio bod y côr wedi llwyddo i godi llawer o bres i'r hogan druan.

Codwyd dros $1,600!

No comments: