Sunday, October 9, 2011

camgymeriad

Mae'n ddiwrnod braf yn yr hydref. Es i i weld gêm gartref tîm y brifysgol leol pnawn 'ma. Yn ystod y gêm roeddwn i'n sylwi bod tri a oedd yn eistedd agos ata i'n siarad iaith estron efo'i gilydd weithiau. Roedd yn anodd eu clywed yn dda ymysg y cefnogwyr brwd ond roeddwn i bron yn siŵr fy mod i wedi clywed gair Eidaleg - perche (oherwydd, pam.) Tybed a allai hi fod yn yr athrawes o'r Eidal sy'n dysgu cwrs yn y brifysgol yma? Dyma ddechrau adolygu rhai cyfarchion Eidaleg yn sydyn! Dechreuodd fy nghalon giro'n wyllt. Aeth y gêm allan o fy mhen. Es i ati hi ar ôl y gêm i ofyn, "scusi, lei è Loredana?" - esgusodwch fi, Loredana dach chi? "No, I'm from Peru," atebodd hi.

2 - 2 oedd y sgôr gyda llaw.

No comments: