Tuesday, October 4, 2011

hambwrgr eidalaidd

Mae'n swnio'n flasus iawn! Er fy mod i bron byth yn mynd i Mcdonald's, byddwn i'n awyddus i drio hwn pe bai o ar gael yma.

3 comments:

Emma Reese said...

Mae'n drist mai ond 'spammers' sy'n gadael sylwadau!

Linda said...

Helo Junko,
Fe fyddwn yn mynd am hamburger tua hanner dwsin o weithiau mewn blwyddyn.Mae 'na un lle da iawn o'r enw George's sydd wedi bod ar agor ers blynyddoedd lawer. Lle bychan iawn ydio , ac mae pawb yn bwyta eu bwyd yn ei ceir , neu mynd a'r bwyd adref efo nhw. Mae'n flasus iawn! Mae byrgyr McDonalds braidd yn ddiflas i'w fwyta gan fod pob dim yn syrthio allan ohono.Rhai A&W 'rydym yn eu hoffi orau, ond buaswn wrth fy modd cael trio un o'r rhai eidalaidd hefyd :)
Cofia , mae'r hamburgers mae Idris yn ei wneud yn rhai eithriadol o dda !

Emma Reese said...

O, mi faswn i'n licio trio hamburger Idris! Diolch i ti am dy sylw!