Monday, October 24, 2011

blas tymhorol


Mae gan Braum's (siop hufen iâ) flasau tymhorol yr adeg yma sef eggnog, gingerbread a pumpkin. Roeddwn i'n llygadu ar eggnog wrth ddewis cupccino chunky chocolate y tro diwethaf. Roeddwn i'n bwriadu prynu eggnog y tro nesa. Ond pan es i i Braum's heddiw ces i wybod fod eggnog a gingerbread wedi mynd am y tro! Doeddwn i ddim yn siŵr am flas pwmpen ond ei brynu wnes i beth bynnag (rhag ofn iddo fynd hefyd.) Roedd rhaid i mi ei flasu wrth gwrs; mae gen i gyfrifoldeb! Mae o'n dda iawn wedi'r cwbl!

No comments: