Sunday, October 2, 2011

bara a thiwlipau

Neithiwr gwelais i ffilm Eidalaidd ddiddorol o'r enw Pane e Tulipani. Roeddwn i wedi clywed amdano fo a chwilio am DVD ond doedd o ddim ar gael ond un ail-law sy'n costio $22. Penderfynais i rentio un gan Amazon am $3, a'i weld ar gyfrifiadur. Aeth popeth yn hwylus a mwynheais i noson ffilm.

Mae'r stori'n hynod o ddiddorol; mae'r cymeriadau'n ddoniol. Ces i gip ar Venecia o ddrws cefn yn hytrach na'r golygfeydd arferol i dwristiaid. Ac wrth gwrs roedd yn wych o safbwynt dysgu Eidaleg.

No comments: