Thursday, October 6, 2011

colled

Colled genedlaethol ydy marwolaeth Steve Jobs, neu golled ryngwladol mwy tebyg. Mae fy ngŵr yn teimlo mwy na fi achos fod o'n hoff iawn o MAC a'r un oed oedd Jobs â fo. Wrth gwrs bod yna rywbeth arbennig i gefndir Jobs sy'n eich ysbrydoli. Gobeithio y bydd Apple'n dal ati. Dan ni'n dal yn deulu MAC.

No comments: