Thursday, November 27, 2014

bod yn ddiolchgar

Gŵyl Ddiolchgarwch Hapus i bawb. Er gwaethaf pawb a phopeth, mae gen i gymaint i fod yn ddiolchgar amdanyn nhw. Y gobaith yn Iesu Grist sydd yn dod ar ben y rhestr dilynir gan nifer o bethau. Eleni byddwn i eisiau diolch yn benodol i heddlu a milwyr yr Unol Daleithiau America sydd yn gweithio'n galed a ffyddlon i gadw'r gweddill yn ddiogel heb dderbyn digon o ddiolch sydd yn eu haeddu.
y twrci a goginiwyd gan fy mab hynaf. Fe goginiodd dwrci am y tro cyntaf wrth ddilyn rysáit ar y we. Mae'n edrych yn llawer mwy blasus na fy un i!

No comments: