Sunday, November 9, 2014

gorsaf hiraethus

Ces i fy synnu'n gweld post diweddaraf Tokyobling. Mae o'n bob amser postio am lefydd hyfryd yn Japan, ac yn aml iawn am y llefydd nad ydw i erioed wedi ymweld â nhw. Heddiw, fodd bynnag, postiodd am Orsaf Mizonokuchi yn Kawasaki. Roeddwn i'n arfer mynd yno pan oeddwn i'n ifanc oherwydd fy mod i'n byw'n agos. Ces i goffi efo ffrind o fy mebyd yno ddwy flynedd yn ôl. Mae'r orsaf yn fodern ac yn llawer mwy bellach. Does dim byd arbennig amdani hi na'r ardal, ond lle hiraethus i mi ydy o.

No comments: