Friday, November 28, 2014

y cinio

Roedd y cinio'n llwyddiannus ac mae'r teulu a'n ffrind ni'n hapus. Dw i newydd orffen lanhau popeth ac mae gen i amser i ymlacio tra'r plant yn edrych fideo. Mae yna gymaint o fwyd ar ôl. Dan ni'n mynd i fwyta brechdanau twrci a chili twrci yfory. Dw i'n barod am wely.

No comments: