Tuesday, November 11, 2014

gŵyl gyn-filwyr

Diolch yn fawr i'r holl gyn-filwyr am eu gwasanaeth a'u haberth gwerthfawr. Gobeithio y cân nhw ddiwrnod bendithiol a mwynhau prydiau o fwyd yn rhad ac am ddim (neu am bris gostyngol) yn y tai bwyta sydd eisiau dangos eu parch iddyn nhw. 

No comments: