Sunday, November 30, 2014

twristiaid da

Roedd ffrindiau i fy merch hynaf yn Fenis am ddyddiau ar eu mis mêl. Roedden nhw mor fodlon efo'r ddinas honno fel arhoson nhw yn hirach na threfnwyd yn wreiddiol. Maen nhw newydd ddod adref gan deimlo'n drist gadael y ddinas swynol. Braf clywed bod nhw wedi aros yn ddigon hir er mwyn gwerthfawrogi'r lle. Mae Fenis angen twristiaid fel nhw.

2 comments:

Yvonne said...

Good, more genuine lovers of Venice!

Emma Reese said...

Yeei!