Wednesday, November 5, 2014

y canlyniadau

                                          glas: Democratiaid      coch: Gweriniaethwyr

Mae llywodraeth America bresennol wedi bod yn dweud wrth ei phobl beth sydd yn dda iddyn nhw fel rhyw unben tra bod hi'n beio popeth a phawb arall os nad ydy ei pholisïau'n gweithio. Rŵan mae'n rhaid iddi siapio hi a dechrau gweithio'n galed er lles y genedl.

No comments: