Saturday, November 29, 2014

wedi'r cinio

Ar ôl i bawb fwyta'r twrci oer yn frechdanau, mae'r cig yn ogystal â phopeth arall yn dal i lenwi'r oergell. Mae'r teulu i gyd allan yn y prynhawn er mwyn cymryd mantais ar y tywydd mwyn. Fe es i Walmart yn y bore yn barod. (Dw i'n hollol foddlon osgoi Black Friday!) Wedi tacluso'r tŷ a chychwyn y peiriant golchi, dw i'n cael eistedd efo panad o de a darn o gacen oer yn mwynhau amser distaw am sbel.

No comments: