Tuesday, November 18, 2014

téléfrancais!

Des ar draws y hen gyfres hon ar You Tube ar gyfer plant i ddysgu Ffrangeg. Mae'n ddigon syml a darparir prif frawddegau wedi'u hysgrifennu. (A dydy hi ddim yn rhy ddiflas.) Mae'n dangos bod yna o leiaf 29 o glipiau. Dw i'n dal i ddefnyddio Coffee Break French ac Accelerated Learning French, ond braf gweld pethau gwahanol o bryd i'w gilydd i amrywio'r drefn. Diolch yn fawr i Deledu Ontario.

No comments: