Wednesday, November 26, 2014

heb drais

Os ydyn nhw eisiau protestio erbyn dim, fe ddylen nhw wneud heb drais. Mae yna gynifer o ffyrdd i fynegi eu barnau yn y wlad yma heb y gweithgareddau erchyll felly.

"Na fydd trais byth yn gwireddu heddwch; na fydd o byth datrys problemau cymdeithasol; fe fydd ond creu rhai newydd a mwy cymhleth," meddai Martin Luther King, Jr.

No comments: