Monday, November 21, 2016

adref ers mis mai

Mae fy merch ifancaf adref am y tro cyntaf ers mis Mai. Roedd hi'n astudio a gweithio'n galed yn y brifysgol, ac o'r diwedd mae hi ar wyliau am wythnos. Mae ei brawd wrth ei fodd yn cael ei chwmni. Aethon nhw i gerdded yn y goedwig efo'i gilydd am oriau. Bydda i'n paratoi gyoza i swper heno i'w phlesio hi.

No comments: