Wednesday, November 16, 2016

supermoon

Gwelais innau Supermoon ddwy noson yn ôl yma yn Oklahoma. Roedd yn anhygoel o lachar; lliw melynwy oedd hi. Mwyaf llachar ers 1948, medden nhw. Diddorol iawn. Beth ddigwyddodd ym 1948? Enillodd yr Israeliaid y Rhyfel Annibyniaeth, a daethon nhw'n wladwriaeth unwaith eto ar yr un tir ar ôl dwy fil o flynyddoedd. Eleni yn 2016, enillodd pobl America'r Ail Chwyldro America. Pob bendith.
(y llun - tynnwyd gan frawd y gŵr yn Las Vegas)

No comments: